10 પાસ ઉમેદવારો માટે કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023, અત્યારેજ કરી દો અરજી

Coal India Limited Bharti 2023 :કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે : કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023 ઓનલાઇન અરજી કરો @ https://www.nclcil.in/ , જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરી શકે છે. સૂચના અને ઓનલાઈન અરજી કરો.

કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023

સંસ્થા નુ નામકોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ
જોબનું નામવિવિધ પોસ્ટ
શરૂઆતની તારીખ 09/08/2023
છેલ્લી તારીખ 31/08/2023
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://www.nclcil.in/

પોસ્ટનું નામ

 • વિવિધ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઉમેદવારે ધોરણ 10 પાસ કરવું જોઈએ.

અરજી ફી

 • SC/ST કેટેગરી ના ઉમેદવાર માટે  : 0 રૂપિયા 
 • કોલ ના નિવૃત્ત અધિકારીઓને માટે :    0 રૂપિયા 
 • સામાન્ય કેટેગરી માટે  : 1,000 રૂપિયા

Gujarat GDS Bharti 2023 માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોકયુમેન્ટ :

ગ્રામીણ ડાક સેવક 2023 ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

 • ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી
 • સહીની સ્કેન કોપી
 • 10મા ધોરણની માર્કશીટ
 • જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર
 • શારીરિક વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી ઓન લાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • ઉમેદવારે સત્તાવાર વેબસાઇટ  https://www.nclcil.in/  પર જાઓ
 • જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
 • સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
 • ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.
 • ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
 • તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
 • પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.
 • પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.
 • તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.
 • તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
 • પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ31/08/2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

જાહેરાત વાંચોઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરોઅહી ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો